احمد ولی

احمد ولی، آوازخوان معروف افغانستان می گوید که مراسم گَرمانی او نزد استاد سرآهنگ در ارگ شاهی و در حضور پادشاه سابق افغانستان صورت گرفته و او نیز از شاگردان استاد سرآهنگ است. استاد سرآهنگ، چند پارچه دوگانه با احمد ولی، ثبت کرده که تصور می شود از همان مراسم باشد.   چشم سیاه: دل […]

استاد حاجی هماهنگ

استاد حاجی هماهنگ، آوازخوان معروف افغانستان نیز از شاگردان استاد سرآهنگ است. او در یک برنامه تلویزیونی در مورد استاد خود گفته است:   استاد سرآهنگ، راگ درباری کانره را با استاد حاجی هماهنگ، به صورت دوگانه در رادیو کابل ثبت کرده است. گفتنی است که حاجی هماهنگ در سال های نخست دهه ی 2000 […]

دیگران

بسیاری‌ها توقع دارند که باید به جای استاد سرآهنگ، یکی از شاگردان او همچو خودش باقی می‌ماند؛ اما این توقع خلاف واقعیت‌های ممکن است. حتا در کشور هایی مثل هند و پاکستان که کلاسیک و غزل مورد حمایت گسترده قرار دارد، جانشین‌های استادان بزرگ، نه تنها که در آن سطح نیستند بلکه از نظر توانایی […]

نعیم نظری

نعیم نظری نیز از شاگردان استاد سرآهنگ است که بار اول در یکی از برنامه های درسی استاد در رادیوی کابل معرفی شد. تصویری از کارت برنامه های رادیویی استاد، نشان می دهد که استاد راگ های بهوپالی و بهرویین را با نعیم نظری به گونه ی دوگانه در رادیو کابل ثبت کرده است:   […]

استاد شریف غزل

شریف غزل را استاد سرآهنگ بار نخست در برنامه درس های رادیویی به حیث شاگرد خود معرفی کرد:   شریف غزل، سال ها پس از آن، خود لقب استادی را از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در ۱۰۰ ساله گی استقلال افغانستان به دست آورد:   استاد شریف غزل در برنامه “خاطره ها” حکایت هایی […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا