استاد حاجی هماهنگ

استاد حاجی هماهنگ، آوازخوان معروف افغانستان نیز از شاگردان استاد سرآهنگ است. او در یک برنامه تلویزیونی در مورد استاد خود گفته است:

 

استاد سرآهنگ، راگ درباری کانره را با استاد حاجی هماهنگ، به صورت دوگانه در رادیو کابل ثبت کرده است. گفتنی است که حاجی هماهنگ در سال های نخست دهه ی 2000 میلادی در کابل، لقب استادی را دریافت کرد.

 

 

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا