استاد شریف غزل

شریف غزل را استاد سرآهنگ بار نخست در برنامه درس های رادیویی به حیث شاگرد خود معرفی کرد:

 

شریف غزل، سال ها پس از آن، خود لقب استادی را از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در ۱۰۰ ساله گی استقلال افغانستان به دست آورد:

 

استاد شریف غزل در برنامه “خاطره ها” حکایت هایی دارد از زنده گی خود، تدریس استاد سرآهنگ و موارد دیگر:

 

پارچه ای از استاد شریف غزل:

 

 

 

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا