محب الفقرا

محب الفقرا، لقبی است که استاد سرآهنگ خودش انتخاب کرده بود و آن را بیشتر از هر لقب دیگر که مراجع رسمی و هنری به او داده بودند، دوست می داشت. بر درب منزل او در مکروریان کابل نوشته بود:

 

منزل محب الفقرا، مسکین سرآهنگ

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا