هندوستان

دو ریکارد ثبت شده استاد سرآهنگ در هند پخش شده که سال ها شد از گنجینه های نایاب به حساب می آید و در بازار هند هم در دسترس نیست.

 

۱-در ریکارد اولی که طبله را استاد آصف محمود نواخته، دو تهمری، یکی در بهیروی و دیگری در ماند یا آسا، سروده شده که آن را هم کمپنی گرامافون هند ثبت و پخش کرده است.

 

تهمری بهیروی را از این جا بشنوید

تهمری ماند یا آسا را از این جا بشنوید

 

۲-ریکارد دومی که در آن راگ های ملتانی، حسینی کانره و بهنکار سروده شده، توسط کمپنی گرامافون هند ثبت و پخش گردیده است. در پشتی این ریکارد نوشته اند که استاد سرآهنگ، معروفترین کلاسیک خوان افغانستان است که به همان پیمانه در هند هم شهرت دارد.

 

راگ ملتانی را از این جا بشنوید

راگ حسینی کانره را از این جا بشنوید

راگ بهنکار را از این جا بشنوید

 

گفتتنی است که در آن سال ها، ثبت ریکارد به غیر از آوازخوان های بسیار معروف و مطرح، به دیگران میسر نبود.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا