سمرقند

 

ریکارد سمرقند در سمپوزیم بزرگ موسیقی ریگستان-سمرقند ثبت گردیده که راگ های یمن و بیرو، یک ترانه و دو غزل “به باغی که چون صبح خندیده بودم” و غزل “امروز بعد عمری دلدار یاد ما کرد” را شامل می شود. غزل دومی هم را استاد سرآهنگ در قالب ترانه اجرا کرده است.

تمام پارچه های این ریکارد در بخش “پارچه های آوازی” زیر عنوان “سمرقند” در همین ویب سایت گنجانیده شده است.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا