مدال ها

استاد سرآهنگ بیست و یک مدال طلا به دست آورده که هفده مدال از کشور هند، دو مدال از کشور پاکستان، یک مدال از شاروالی/شهرداری کابل و یک مدال نیز از رادیو افغانستان می‌باشد. استاد سرآهنگ برعلاوه ی مدال ها، یک نشان را نیز از وزارت اطلاعات و کلتور پس از اجرای برنامه مشترک با هنرمندان هندی در سینمای پامیر به دست آورد.

استاد در همه پرسی روزنامۀ انیس سال ۱۳۴۷ خورشیدی لقب هنرمند برگزیدۀ سال در موسیقی کلاسیک و غزل را نیز دریافت کرد.

 

استاد سرآهنگ در حال دریافت کپ نقره از رئیس آل اندیا رادیو:

 

تصویر استاد سرآهنگ از دهه ۱۳۵۰ خورشیدی:

 

استاد سرآهنگ با استاد راوی شنکر پس از دریافت مدال شیر موسیقی:

 

روزنامه انیس سال ۱۳۴۷ در مورد لقب هنرمند برگزیده ی سال:

 

تصویری از استاد در اوایل دهه ۱۳۵۰ خورشیدی:

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا