نعیم نظری

نعیم نظری نیز از شاگردان استاد سرآهنگ است که بار اول در یکی از برنامه های درسی استاد در رادیوی کابل معرفی شد. تصویری از کارت برنامه های رادیویی استاد، نشان می دهد که استاد راگ های بهوپالی و بهرویین را با نعیم نظری به گونه ی دوگانه در رادیو کابل ثبت کرده است:

 

 

 

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا