احمد ولی

احمد ولی، آوازخوان معروف افغانستان می گوید که مراسم گَرمانی او نزد استاد سرآهنگ در ارگ شاهی و در حضور پادشاه سابق افغانستان صورت گرفته و او نیز از شاگردان استاد سرآهنگ است. استاد سرآهنگ، چند پارچه دوگانه با احمد ولی، ثبت کرده که تصور می شود از همان مراسم باشد.

 

چشم سیاه:

دل در خون تپیده ای دارم:

دوستان از منش دعا مبرید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا