محمد ظاهر، آخرین پادشاه افغانستان

به نقل از محمد مهدی حبیب زاده، محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان گفته است که به دانش استاد سرآهنگ احترام زیاد می‌گذاشت و از او به احترام یاد می‌کرد. او گفته است: از روزی که پسر استاد غلام حسین، استاد سرآهنگ را شناخته­ام، هیچ پرسشم را در مورد موسیقی و اشعار بیدل بدون پاسخ […]

ناصر طهوری

بر خاک فتاد آوخ تاج سر موسیقی استاد سرآهنگ آن تک­اختر موسیقی “بابای بزرگِ” ساز آن “کوه بلند” آواز آن “شیر” طرب میدان، رامشگر موسیقی خشکید دریغ اکنون سرچشمۀ آوازش پرخون شده در سوگش چشمِ تر موسیقی در طرز کلاسیک او نام ­آور گیتی بود دردا که شد از گیتی، نام­ آور موسیقی در دانش […]

پروفیسور داکتر عبدالاحمد جاوید

پیش از آن که دربارۀ استاد مرحوم، اظهار ارادت کرده باشم، اجازه می‌خواهم که یک قطعه شعر را بخوانم. مخاطب این شعر، صاحب­ سخن است، استاد ما هم صاحب­ سخن بودند و هم صاحب ­هنر: چو صاحب­ سخن زنده باشد سخن به نزد همه رایگانی بود یکی را بود طعنه بر لب ز او یکی […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا