شیر موسیقی

استاد سرآهنگ در زمستان ۱۳۶۰ خورشیدی در پایان آخرین برنامه هایش لقب شیر موسیقی را از پوهنتون/دانشگاه اله آباد به دست آورد. با اهدای این لقب، مدالی طلایی را بر گردن استاد سرآهنگ آویختند و او را “شیر موسیقی” خواندند. این همان برنامه هایی است که داکتران پس از حمله قلبی در هند به استاد مشوره داده بودند که از ادامه برنامه ها صرفنظر کند، اما استاد گفته بود که نمی خواهد بدون هیچ ارمغانی از فستیوال های موسیقی، به کشورش برگردد.

Title of “Sher-e Musiqee” (Lion of Music) in his last performance in Allahabad, 1982

 

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا