محمد ظاهر، آخرین پادشاه افغانستان

به نقل از محمد مهدی حبیب زاده، محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان گفته است که به دانش استاد سرآهنگ احترام زیاد می‌گذاشت و از او به احترام یاد می‌کرد. او گفته است: از روزی که پسر استاد غلام حسین، استاد سرآهنگ را شناخته­ام، هیچ پرسشم را در مورد موسیقی و اشعار بیدل بدون پاسخ نگذاشته­است. تا یک قرن دیگر هم مشکل است که در کشور ما کسی جای ماد حسین خان “محمد حسین خان” را گرفته بتواند. اگر هم کسی با چنین مهارت ظهور کند، این آواز را نخواهد داشت. اگر این آواز را داشته باشد، چنین دانا و دانشمند نخواهد بود. اگر دانا و دانشمند هم باشد، چنین ادبیات­شناس و بیدل­شناس نخواهد بود. اگر بیدل­شناس هم باشد، چنین با تربیت و سنگین و جوانمرد نخواهد بود. اگر همۀ این صفات را داشته باشد، چنین قیافۀ نازنین و قد و اندام موزون نخواهد داشت.

کتاب خاطره هایی از رادیو افغانستان

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا