مصاحبه استاد سرآهنگ با آقای گیرکن رئیس گویته انستیتیوت در کابل

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا